INSTAGRAM/FACEBOOK WEDSTRIJDREGLEMENT

- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Depot Design NV, Havenlaan 86C, 1000 Brussel, en loopt van 27/12/2023 tot en met 07/01/2024om 23h59.

- De winnaar zal worden aangekondigd op Maandag 08/01/2024.

- Er zal 1 winnaar aangeduid worden gedurende de ganse periode van deze wedstrijd.

- Medewerkers van Depot Design of ouders van medewerkers kunnen niet deelnemen aan deze actie. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Deelname is voorbehouden aan personen gedomicilieerd in België, Frankrijk of Nederland.

- Toegang tot de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

- Deelname is alleen geldig op de Facebookpagina van Depot Design.

- De regels voor deelname aan de wedstrijd en de prijs voor de winnaar staan ​​duidelijk aangegeven op de ontwerppagina van Instagram/Facebook Depot :


Doe je mee via Facebook:

-    Like de Depot Design Facebook pagina.

-     De wedstrijdpost liken op de Depot Design Facebookpagina.

-     Een reactie toevoegen aan de wedstrijdpost waarin 2 vrienden worden getagged.


Doe je mee via Instagram:

-     De Depot Design Instagram pagina volgen.

-     De wedstrijdpost liken op de Depot Design Instagram pagina.

-     Een reactie toevoegen aan de wedstrijdpost waarin 2 vrienden worden getagged.- Depot Design wijst alle aansprakelijkheid af in geval van technische storing, anomalie, hardware en software van welke aard dan ook (Facebook/Instagram-storing, virus, bug, enz.) veroorzaakt aan het systeem van de Deelnemer, aan zijn computerapparatuur en aan de gegevens die daar zijn opgeslagen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit.

- Depot Design maakt het recht om kandidaten uit te sluiten ongedaan indien zij van oordeel is dat de deelnemer niet handelt volgens de spelregels of indien de deelnemer het verloop van de gift op oneerlijke wijze beïnvloedt.

- In het geval dat om welke reden dan ook buiten onze controle de wedstrijd wordt geannuleerd, gewijzigd of verdwijnt, zullen de organisatoren in geen geval een vergoeding betalen aan de deelnemers.

- De aangeboden prijzen mogen geen aanleiding geven tot enig geschil over hun aard of tot toekenning van een vergoeding van welke aard dan ook. Depot Design behoudt zich het recht voor om de prijs zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als dit het geval zou zijn, zou de waarde van de partij gelijk zijn aan of groter zijn dan het vervangen product. De tegenprestatie in cheque of in contanten van de geschenken kan niet worden voorgesteld.

- De prijs is persoonlijk en op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of betaalbaar in contanten of andere producten of diensten. Als de prijs wordt geweigerd, wordt deze niet betaald of geruild. Depot Design heeft dan het recht om een ​​andere winnaar te trekken.

- De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een Facebook- of Instagram-bericht en binnen 7 dagen na de einddatum van de wedstrijd.

- Er zullen geen schriftelijke of telefonische communicatie plaatsvinden in verband met deze wedstrijd.

- Als de winnaar niet kan worden bereikt of als hij zijn prijs niet binnen 14 dagen na het einde van het spel opeist, behoudt de organisator zich het recht voor om een ​​andere winnaar te trekken.

- Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

- De winnaar neemt zijn prijs in ontvangst op het volgende adres: Depot design, Havenlaan 86C, 1000 Brussel. Bij de uitreiking van de prijs wordt een foto van de winnaar gemaakt en deze wordt samen met zijn voor- en achternaam gebruikt voor informatieve en/of promotionele doeleinden. Voor haar medewerking aan promotionele activiteiten wordt geen financiële vergoeding betaald.

- Deze promotionele aanbieding is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door Facebook of een ander sociaal netwerk. Bovendien zijn deze partijen op geen enkele manier verbonden aan deze prijsvraag.

- Bij betwisting nemen de organisatoren een onherroepelijke beslissing. Er is in dit geval geen beroepsmogelijkheid en klachten worden niet in behandeling genomen.

- Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer de hier beschreven voorwaarden.

- Het reglement is te allen tijde raadpleegbaar op de website  Depot Design www.depot-design.eu